Pretraga
Novogradnja logo

Uni Bristol ansdrive

Tuzla

Pretraga

Marketing


Opis

Na mjestu nekadašnjeg hotela Bristol u Tuzli kompanija ANS Drive d.o.o. gradi luksuzni poslovni, stambeni, hotelski, turistički i
lječilišno-rehabilitacioni kompleks "Mellain", projekat vrijedan oko 150 miliona KM. "Mellain" se nalazi u središtu poslovne,
kulturne, pravosudne, bankarske, administrativne i obrazovne četvrti Tuzle. Ukupna visina hotela, kao središnjeg dijela
kompleksa, prelazi 96m. Investitor je „UNI BRISTOL“ d.o.o. Tuzla.

Arhitektonsko rješenje kompleksa čine četiri lamele spojene u jedinstvenu cjelinu:

Lamela A - stambeni dio na 19 spratova
Lamela B - wellness, banjsko lječilište, fitness i olimpijski bazen na 3 sprata
Lamela C - stambeni dio na 19 spratova
Lamela D - hotel s 5 zvjezdica

Sadržaji kompleksa:

Hotel sa 5 zvjezdica, površine 18.500 m2 (bazen za goste na 21. spratu; restoran na 22. spratu)
Olimpijski bazen (50 x 25)
Poliklinika sa termalnom banjom (uključujući i bazen sa termalnom vodom) i wellness centrom, površine 4.500 m2
Stambeni prostori (290 stanova), ukupne površine 28.000 m2
Tržni centar sa poslovnim prostorima, ukupne površine 8.200 m2
Diskoteka površine 1000 m2
Garažni prostor sa 3 podzemne etaže, ukupne površine 23.100 m2

Adresa:

Butmirska cesta 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:

++ 387 33 77 77 70
++ 387 33 77 77 77

Telefax:

++ 387 33 62 76 90

Map

Kontakt podaci

Ostali projekti

Svi projekti