Pretraga
Novogradnja logo

Stambeno poslovni objekat Stupine B10

Tuzla

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Pretraga

Marketing


Opis

okacija objekta je na Stupinama, između postojećih objekata: tržnog centra sa istoka, te kolektivnog stambeno-poslovnog objekta
B9 sa zapada.
Glavni prilaz ovoj parceli je sa naseljske saobraćajnice – ulice Maka Dizdara.
Objekat je spratnosti Pod+Pr+VP+12+Pot. Podrumska etaža je planirana jednim dijelom kao podzemna garaža sa prilaznom
saobraćajnicom, a u drugom dijelu su planirane ostave za stanare. Prizemlje i visoko prizemlje je namjenjeno za stambene i
poslovne sadržaje sa mogučnošću povezivanja kroz dvije etaže. Svi ostali spratovi i potkrovlje su stanovi različite strukture. Iza
objekta se predviđa izgradnja parkinga za potrebe stanovnika objekta.

Map

Kontakt podaci

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Tuzla

Ostali projekti

Svi projekti