Pretraga
Novogradnja logo

Objekat B10 ANEX

Tuzla

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Početak gradnje: 2015
Pretraga

Marketing


Opis

Objekat B10 ANEX je spratnosti Pod+Pr+7, a funkcionalno je povezan sa postojećim objektom B10 u nivou podruma putem
silaznih rampi, tako da zajedno predstavljaju jednu cjelinu. Kolski pristup objektu omogućen je sa postojećih saobraćajnica, a oko
objekta je formirano 22 parking mjesta. U podrumu je planirano formiranje 23 parking i garažnih mjesta. U prizemlju objekta,
prema objektu trgovinsko-zanatskog centra, planirano je 8 garaža, a ostali dio prizemlja predstavljaju poslovni prostori. Stanovi su
planirani na etažama od I do VII, a na svakoj etaži je planirano po 7 stanova. Stanovi su različite strukture, a zavisno od kupca,
svaki se može pojedinačno pogledati na priloženim osnovama.

Map

Kontakt podaci

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Tuzla
  • Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
  • Tuzla
  • Tip objekta: Stambeno poslovni objekat
  • Početak gradnje: 2015
  • Web stranica: http://www.tehnograd.ba
  • Kontakt telefon: +387 35 251 061 +387 35 251 062 +387 35 250 608
  • E-mail: [email protected]

Ostali projekti

Svi projekti