Pretraga
Novogradnja logo

Dolina Sunca Mostar

Mostar

Investitor: Velbos
Pretraga

Marketing


Opis

Važno je reći da su zgrade uredno dobile svu neophodnu dokumentaciju od grada Mostara a to podrazumjeva upotrebnu dozvolu
odjela za Urbanizam za oba objekta, ovjeren etažni elaborat koji je uknjižen u Općinskom Sudu u Mostaru, tako da kupci nemaju
straha prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Stanovi nisu opterećeni investicionim kreditima komercijalnih banaka, niti na njima ima bilo kakvih drugih tereta, tako da i iz tih
razloga kupci nemaju straha prilikom kupovine stanova i garažnih mjesta u naselju Dolina Sunca.

Kupcima koji budu financirali stan putem kredita, obezbjedili smo uslove kreditiranja do 25 godina bez žiranata i sa kamatnom
stopom od 6,6%. U SPARKASSE BANK D.D.

Svaki stan ima garanciju 2 godine na sve što je ugrađeno i 10 godina na konstrukciju zgrade i krova, tako da smo kupce koji su do
sada imali strah kupovine na zadnjem spratu zaštitili 10 godišnjom garancijom na te stanove.

Map

Kontakt podaci

Investitor: Velbos
Mostar

Ostali projekti

Svi projekti