Pretraga
Novogradnja logo

Objekat B10 ANEX na Stupinama u Tuzli

Tuzla

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Pretraga

Marketing


Opis

Objekat B10 ANEX je spratnosti Pod+Pr+7, a funkcionalno je povezan sa postojećim objektom B10 u nivou podruma putem
silaznih rampi, tako da zajedno predstavljaju jednu cjelinu. Kolski pristup objektu omogućen je sa postojećih saobraćajnica, a oko
objekta je formirano 22 parking mjesta. U podrumu je planirano formiranje 23 parking i garažnih mjesta. U prizemlju objekta,
prema objektu trgovinsko-zanatskog centra, planirano je 8 garaža, a ostali dio prizemlja predstavljaju poslovni prostori. Stanovi su
planirani na etažama od I do VII, a na svakoj etaži je planirano po 7 stanova. Stanovi su različite strukture, a zavisno od kupca,
svaki se može pojedinačno pogledati na priloženim osnovama.

Map

Kontakt podaci

Investitor: TEHNOGRAD D.O.O
Tuzla

Ostali projekti

Svi projekti